คู่มือ WordPress สำหรับมือใหม่

View Comments

Posted by admin | Posted in ทั่วไป | Posted on 05-07-2010

เนื้อหาหลัก
1.การเขียนเรื่อง
2.การสร้างหมวด
3.การจัดการ comment
4.การเปลี่ยนหน้าตา Themes
5.การใช้งานหรือดาวน์โหลด Plugin

Download

blog comments powered by Disqus