เฟือง engine

หน้าแรก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ช่างยนต์ หลักสูตร กิจกรรม ผลงานนักศึกษา แหล่งรวมรถ

Facebook HI5 twitter

       
กยศ.
ตารางคำนวณหนี้
ศรีวัฒนา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

 

ภาควิชาเทคนิคยานยนต์

               

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต

   
ปวช.1

 

1. มีวินัย อดทน

2. ใช้เครื่องวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง

 
               
 
 
 
 

งานเครื่องมือวัดละเอียด

 

 งานฝึกฝีมือ (ตะไบ)

 
               
ปวช 2
 

1. ซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและเครื่องดีเซลได้

2. ติดตั้งปรับอากาศรถยนต์ได้

 
               
     
   
     

งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีน

   
   
 
 
   

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

งานปรับอากาศรถยนต์

 
               
ปวช 3
 

1.ซ่อมระบบส่งกำลังรถยนต์ได้

2.ต่อวงจรไฟฟ้าในรถยนต์ได้

3.ซ่อมระบบเครืองล่างรถยนต์ได้

4.บำรุงรักษารถยนต์ได้
 
     
               
   
 
 
   
งานส่งกำลังรถยนต์้
 
งานไฟฟ้าในรถยนต์
 
   
 
 
   
งานเครืองล่างรถยนต์
 
งานบำรุงรักษารถยนต
 
               

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

               
ปวส
 

1.ซ่อมและวิเคราะห์เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด

2.ซ่อมและวิเคราะห์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ได้

3.ซ่อมวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้

 
     
               
     
   
     
งานเครื่องยนต์หัวฉีด
   
   
 
 
   
งานวิเคราะห์เครื่องปรับอากาศรถยนต์
 
งานวิเคราะห์ไฟฟ้ายานยนต์
 
               
 
 
     

 


By Rachanon Chanthiang
ติดต่อทีมงาน Email : racher_11@hotmail.com