โรงเรียนศรีวัฒนา ฯ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนสาขาใดบ้าง ?

โรงเรียนศรีวัฒนา ฯ เปิดสอนสายวิชาชีพ  บริหารธุรกิจ และอุตสาหกรรม


จบระดับใด จึงเข้าศึกษาได้ ?

รับนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปวช. หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6


ถ้าจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถศึกษาต่อด้านใดได้บ้างครับ ?

จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถศึกษาต่อได้ทั้ง 2  สายวิชาชีพ คือ บริหารธุรกิจ และ สายอุตสาหกรรม


สายบริหารธุรกิจ เปิดสอนกี่สาขา ?

สายบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ นิเทศศาสตร์


ถ้าไม่ชอบวิชาคำนวณ  สามารถเรียนสาขาวิชาใดได้บ้างครับ ?

ถ้าไม่ชอบคำนวณ สามารถเรียนสาขาการตลาด นิเทศศาสตร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ถ้าสายช่าง สามารถเรียนช่างยนต์ ได้ แต่ก็ต้องเรียนคำนวณ 1 วิชา


เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาวุฒิการศึกษา


สมัครเรียนภาคปกติ  ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวด้วยหรือไม่ ?

ต้องมี ค่ะ ถ้าในวันธรรมดา ผู้ปกครองต้องทำงาน  สามารถมาสมัครในช่วงเย็นหรือ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ก็ได้ค่ะ


จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในระดับปวช. สนใจเรียนต่อสายช่าง ควรเรียนสาขาใดและใช้เวลาเรียนกี่ปี ?

สามารถเรียนต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( Hardware ) เรียนการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเรียน 2 ปี แต่ต้องเรียน Summer เพิ่มอีก 1 ภาคเรียน จบแล้วได้วุฒิ ปวส.


สามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้หรือไม่ ?

ได้ค่ะ  ใน 1 ภาคเรียน สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง คือ ก่อนสอบกลางภาค และก่อนสอบปลายภาค


อายุมากแล้ว แต่ต้องการปรับวุฒิ สามารถศึกษาต่อได้หรือไม่ ?

สามารถศึกษาต่อได้ ในภาคพิเศษ คือ ภาคค่ำ  ภาคเสาร์-อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์ และแต่ความสะดวกของนักศึกษา