Close
   


Sriwattana News

EXAMINATION TIME TABLE  2013-2-2-ST

EXAMINATION TIME TABLE 2013-2-2-ST

Mar 18 2014 12:00AM

News

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้ทำการจัดสอบให้กับนักศึกษาภาควันอาทิตย์ระดับ ปวส.1 และปสพ.1 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบและควรเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบทุกครั้ง นักศึกษาที่ต้องใช้โน๊ตบุคในการสอบ ควรนำเครื่องมาให้พร.....


ҧͺҵðҹԪҪվ

ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ

Feb 20 2014 12:00AM

News

เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.3 และระดับปวส.2 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ในเวลา 13.00-15.00 น. นักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคปกติ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00-1


EXAMINATION TIME TABLE  2013-2-2-PT

EXAMINATION TIME TABLE 2013-2-2-PT

Feb 20 2014 12:00AM

News

วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้จัดสอบให้กับนักศึกษารอบค่ำ นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ และวันเวลาในการเข้าสอบทุกครั้ง นักศึกษาที่สอบโน๊ตบุ๊ค ควรจัดเตรียมเครื่องและเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบทุกครั้ง และควรแต่ง.....


EXAMINATION TIME TABLE  2013-2-FT

EXAMINATION TIME TABLE 2013-2-FT

Feb 19 2014 12:00AM

News

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ได้จัดสอบให้กับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบ และวันเวลาเข้าสอบให้ถูกต้อง และควรแต่งกายชุดนักศึกษาเข้าสอบทุกครั้ง นักศึกษาที่ใช้โน๊ตบุ๊คในการสอบ ควรจัดเตรียมเครื่องให.....


SRIWATTANA GAMES 32

SRIWATTANA GAMES 32

Feb 16 2014 12:00AM

News

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 โดยท่านอาจารย์เสาวนีย์ ตินตมุสิก เป็นประธานในการจัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นักศึกษาของศรีวัฒนา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประ


อ่านข่าวทั้งหมด

Facebook Fanpage

sohbet dizi izle sohbet escort istanbul